Katalogi wytwórni płytowych
- 1940 - 1959
The American 45 and 78 RPM Record Dating Guide, 1940-1959
(Discographies: Association for Recorded Sound Collections Discographic Reference) May 21, 1985
by William R. Daniels

Katalogi wydawnictw amerykańskich i ich daty wydania - miesiąć/rok.
Strona internetowa archive.org
Actuelle Record
Actuelle Record - 1927
Katalog nagrań Actuelle Record, styczeń 1927
Columbia
Columbia - 1922
Columbia - Rekordy Polskie
Nowe rekordy polskie na listopad

Dziennik Chicagoski, środa 01 listopada 1922 roku.
Columbia - 1930
Columbia - tymczasowy wykaz płyt
Columbia - 1932
Chór Dońskich Kozaków Sergjusza Jarowa
Nr DMX 104 - 115
udostępnił Jurek Gogacz
Columbia - 1932
(fragment) Katalog ogólny - 1932
repertuar rosyjski
udostępnij Jurek Gogacz
Favorite-Record
Favorite-Record - 1910
Repertuar polski - 1910
Udostępnił Jerzy Gogacz.
Fogg-Record
Fogg-Record - 1948
Fogg-Record - 1949
Lato 1949
Katalog Nr 2
His Master's Voice
His Master's Voice - 1927
Gramofon
Kompletny spis dwustronnych płyt z etykietą granat i czarną
marki wszechświatowej "His Master's Voice" - "Głos swego pana"
1927
Janus-Record
Janus-Record - 1911
Reklama-katalog nagrań Janus-Record.
"Rozwój" - dziennik łódzki z 13.IV.1911 r
Janus-Record - 1913
Reklama-katalog nagrań Janus-Record.
"Rozwój" - dziennik łódzki z 20.XII.1913 r.
Melodje
Melodje - 1946
Kolędy na płytach "Melodje"
katalogi 91, 93, 94, 95, 96
z kolekcji Krzysztofa
Melodje - 1949
Katalog Płyta Gramofonowych 1949
Od kierownika.
Melodje - 1949
Katalog płyt gramofonowych (wydanie II)
Melodje
Poznań 1949
od Jana Gramofonomana
Mewa
Mewa - 1947
Katalog Nr 1 - lipec 1947
Mewa
Ogólny spis płyt
Ze zbiorów Jerzego Gogacza.
Muza
Muza - 1948
Spis płyt gramofonowych Muza - listopad 1948 r.
Nr. 1041 - 1078
Dzięki uprzejmości Jacka Żylińskiego - KPPG.
Muza - 1948
Spis płyt gramofonowych Muza - październik 1948 r.
Nr 1001 - 1040
Dzięki uprzejmości Jacka Żylińskiego - KPPG.
Muza - 1949
Katalog Płyt Muza - 1949-1950
Od Krzysztofa
Muza - 1949
Spis płyt gramofonowych Muza
Nr 1341 - 1376
październik 1949 r.
Dzięki uprzejmości Jerzego Gogacza.
Muza - 1949
Spis płyt gramofonowych Muza - styczeń 1949 r.
Nr. 1119 - 1157
Dzięki uprzejmości Jacka Żylińskiego - KPPG.
Muza - 1949
Kwiecień - Maj 1949 r.

Spis płyt gramofonowych Muza
Nr 1197 - 1233
Muza - 1950
Katalog płyt laureatów IV międzynarodowego konkursu im. Fr. Chopina
udostępnił Jurek Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza Nr 1 - 1950 r.
Nr 1461 - 1506
Nagrania Władysława Kędry, muzyka ludowa, Ulubione melodie rozrywkowe i arie operetkowe
dzięki uprzejmości Jerzego Gogacza
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza Nr 2 - 1950 r.
Nr 1457 - 1460 oraz 1507 - 1543
Nagrania chopinowskie
Muzyka operowa i popularna
Orkiestra harmonistów
Udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza nr 3 - 1950 r.
Nr 1544 - 1586
muzyka symfoniczna
arie operowe
muzyka ludowa
oraz pieśni masowe i rozrywkowe
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza Nr 4 - 1950 r.
Nr 1587 - 1627
Utwory:
Fryderyka Chopina
Piotra Czajkowskiego
Grażyny Bacewiczówny
Aubrey Pankey - śpiewak murzyński
Pieśni do tekstów Adama Mickiewicza
Poezje Aleksandra Puszkina
Potpourri operetkowe
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza nr 5 - 1950 r.
numery 1628 - 1667
Pianiści radzieccy
muzyka operowa i symfoniczna
pieśni masowe
muzyka popularna
udostępnij Jurek Gogacz
Muza - 1951
Muza - Specjalny Katalog Płyt
wydany z okazji miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1951
Spis płyt gramofonowych Muza - nr 1 - 1951 r.
nr 1470 - 1471, 1668 - 1711
Chopin
muzyka operowa
pieśni polskie
pieśni masowe
muzyka popularna i rozrywkowa
Udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1951
Spis płyt gramofonowych Muza - nr 3 - 1951 r.
Nr. 1755 - 1760, 1764 - 1794
Nagrania festiwalu muzyki polskiej
muzyka operowa
m popularna i rozrywkowa
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1951
Spis płyt gramofonowych Muza - nr 4 - 1951 r.
Nr 1732 1795 - 1831
Odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru Zespół Pieśni i Tańca Armii Radzieckiej im. A. Aleksandrowa
Odznaczony Nagrodą Państwową I-go stopnia Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"
arie operowe i pieśni
muzyka popularna i taneczna
od Jerzego Gogacza
Muza - 1952
Katalog płyt gramofonowych Muza - nr 1 - 1952
Nr 1853 - 1884

Wydany z okazji Zlotu Młodych Przodowników Budowniczych Polski Ludowej
Warszawa 20 - 22 VII 1952

Pieśni i piosenki młodzierzowe
Marsze
Muzyka taneczna
udostępnił Jurek Gogacz
Muza - 1953
Muza - październik - listopad 1953 r.
Specjalny katalog płyt wydany z okazji Miesiąca pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej
udostąpnił Jurek Gogacz
Muza - 1953
Katalog Płyt Gramofonowych Muza
nr 1 - 1953
Piosenki
Muzyka taneczna
z kolekcji Jurka Gogacza
Muza - 1953
Płyty Muza
katalog płyt/kopii nagrań Poznańskiej Wytwórni Mewa (seria Melodje) wydanych na płytach Muza.
Z kolekcji Jurka Gogacza.
Muza - 1953
Katalog płyt gramofonowych Muza
Nr 3 - listopad 1953 r.
Numery 2078 - 2106
z kolekcji Jurka Gogacza
Muza - 1953
Katalog Płyt Gramofonowych Muza
Nr 4 - Grudzień 1953 r.

Hymny i pieśni żołnierskie
muzyka symfoniczna
Muzyka popularna i taneczna

Numery 2107 - 2136, 1755 1756
z kolekcji Jurka Gogacza
Muza - 1954
Nowe połączenia dawnych nagrań Muza
udostępnił Jurek Gogacz
Odeon
Odeon
Wykaz płyt do użytku szkolnego.
Odeon, His Master's Voice, Columbia
Odeon - 1930
ODEON - ogólny spis płyt - (styczeń 1930 - grudzień 1934 roku)

1. Spis rzeczy według rodzajów muzyk i (ork. symf., śpiew, muzyka taneczna i.t.p.);
oddzielnie repertuar rosyjski i ukraiński oraz repertuar niemiecki.
2. Spis alfabetyczny według tytułów utworów.
3. Spis numerowy płyt.
4. Spis kompozytorów muzyki poważnej.

ORKIESTRY SYMFONICZNE
RÓŻNE ORKIESTRY
ORKIESTRY DĘTE
ORKIESTRY CYGAŃSKIE
INSTRUMENTY SOLOWE
PIEŚNI RELIGIJNE
REPERTUAR WOJSKOWY
ARJE, PIEŚNI I PIOSENKI
RECYTACJE I MONOLOGI
ORKIESTRY TANECZNE
ORKIESTRY LUDOWE
MONOLOGI, SCENKI I PIOSENKI LUDOWE
REPERTUAR ROSYJSKI
REPERTUAR UKRAIŃSKI
REPERTUAR NIEMIECKI
Odeon - 1930
Spis płyt synagogalnych i żydowskich
Odeon-Elektro
lipiec 1930 r.
dzięki uprzejmości Sławomira
Odeon - 1934
Odeon - dodatek nr 15
maj - czerwiec - lipiec 1934 r.
Odeon - 1936
Odon - His Master's Voice - Columbia
maj-czerwiec 1936 - dodatek Nr 10
Odeon - 1936
Odeon - sierpień/wrzesień 1936
dodatek nr. 11

Jan Kiepura "W blasku słońca"

płyty Odeon, Columbia i His Master's Voice
Odeon - 1938
Odeon - dodatek 13. - 1938 r.
Od Krzysztofa.
Odeon - 1938
Odeon
dodatek nr 10 - styczeń/luty 1938 r.
Odeon - 1938
Dodatek numer 12
maj - czerwiec 1938 r.
Polona.pl
Odeon - 1939
Dodatek nr 4 kwiecień 1939
Odeon
Polona.pl
Odeon - 1939
Dodatek nr 5
czerwiec - lipiec 1939 rok
Polona.pl
Orbis - Polonia
Orbis - Polonia - 1957
Polskie płyty gramofonowe Polonia Records
Nagrane w Londynie przez ORBiS (Polonia) Ltd.
Reprodukowane w U.S.A. przez RCA VICTOR dla Drzewiecki Co.
Wszystkie płyty 10'', 78 r.p.m. Nietłukące się.
Płyty, podczas odtwarzania lub składowania, były grzeczne i się nie tłukły.
Udostępnił mgj.
Orpheon
Orpheon
Orpheon (ok. 1938 - 1939)
Karol Szymanowski w wykonaniu Eugenia Umińskiej i Zygmunta Dygata
udostępnił Jurek Gogacz
Parlophon
Parlophon - 1925
Parlophon - Beka
Ósmy dodatek do spisu płyt
Październik - listopad 1925 r.
Dzięki uprzejmości Antykwariat-BiSS
Pathé
Pathé - 1906
Pathé Phonographes
repertuar wałków polskich i czeskich
marzec 1906
katalog z kolekcji Jerzego Adamskiego
Syrena-Electro
Syrena-Electro - 1929
Katalog ogólny płyt Syrena Electro

katalog niepełny - do strony 35 z ??
Od Bartka D.
Syrena-Electro - 1932
Towarzystwo "Syrena-Rekord"
ulotka informacyjna przeznaczona do sklepów - katalog nowości.
09.11.1932 r.
dzięki uprzejmości Krzysztofa
Syrena-Electro - 1933
КАТАЛЬОГ НАЙНОВіЙШИХ УНРАЇНСЬКИХ ЗНИМОК НА ПЛИТАХ "Сирена-Елєктро''
Katalog najnowszych ukraińskich nagrań na płytach "Syrena-Electro"
1933/1934 nr kat. 9195 - 9250
z kolekcji M. G. J.
Syrena-Electro - 1933
КАТАЛОГ УКРАЇНСЬКИХ КРУЖКІВ
Katalog ukrainskich płyt
z kolekcji M. G. J.
Syrena-Electro - 1934
Dodatek 1 i 2
styczeń luty marzec kwiecień 1934
Co ciekawe, w dodatku tym orkiestra wytwórni zapisywana jest jako "Syrena-Rekord".
Syrena-Electro - 1936
Dodatek nr 4
kwiecień 1936 r.
Syrena-Electro - 1936
Maj 1936 - dodatek nr 5
Syrena-Electro - 1936
Płyty Syrena dla szkoły i nauki
z zieloną etykietą
Recytacje arcydzieł literatury polskiej - nagrania od 1933 do 1936 roku.
dzięki uprzejmości Krzysztofa
Syrena-Electro - 1937
Dodatek Nr 15 - marzec 1937
Syrena-Grand-Record
Syrena-Grand-Record - 1918
Nie wiem, który rok i jaki zakres. Coś około 1918 - 1924.
Udostępnił Jerzy (Jurek) Gogacz.
Venus Grand Record
Venus Grand Record - 1923
Spis dodatkowy 1923
Venus Grand Rekord
Zdjęcia naturalne pełno-brzmiące
Dzięki uprzejmości Antykwariat-BiSS
Zonophone Record
Zonophone Record - 1910
Zonophone Record - reklama płyt
z "Goniec Częstochowski" Nr 179, 29 XII 1910 r.