Katalogi wytwórni płytowych
Wykaz płyt do użytku szkolnego.
Odeon, His Master's Voice, Columbia
- 1936
Odon - His Master's Voice - Columbia
maj-czerwiec 1936 - dodatek Nr 10
- 1940 - 1959
The American 45 and 78 RPM Record Dating Guide, 1940-1959
(Discographies: Association for Recorded Sound Collections Discographic Reference) May 21, 1985
by William R. Daniels

Katalogi wydawnictw amerykańskich i ich daty wydania - miesiąć/rok.
Strona internetowa archive.org
Actuelle Record
Actuelle Record - 1927
Katalog nagrań Actuelle Record, styczeń 1927
Columbia
Columbia - 1932
Chór Dońskich Kozaków Sergjusza Jarowa
Nr DMX 104 - 115
udostępnił Jurek Gogacz
Columbia - 1932
(fragment) Katalog ogólny - 1932
repertuar rosyjski
udostępnij Jurek Gogacz
Favorite-Record
Favorite-Record - 1910
Repertuar polski - 1910
Udostępnił Jerzy Gogacz.
Fogg-Record
Fogg-Record - 1948
Fogg-Record - 1949
Lato 1949
Katalog Nr 2
His Master's Voice
His Master's Voice - 1927
Gramofon
Kompletny spis dwustronnych płyt z etykietą granat i czarną
marki wszechświatowej "His Master's Voice" - "Głos swego pana"
1927
Janus-Record
Janus-Record - 1911
Reklama-katalog nagrań Janus-Record.
"Rozwój" - dziennik łódzki z 13.IV.1911 r
Janus-Record - 1913
Reklama-katalog nagrań Janus-Record.
"Rozwój" - dziennik łódzki z 20.XII.1913 r.
Melodje
Melodje - 1949
Katalog Płyta Gramofonowych 1949
Od kierownika.
Mewa
Mewa - 1947
Katalog Nr 1 - lipec 1947
Mewa
Ogólny spis płyt
Ze zbiorów Jerzego Gogacza.
Muza
Muza - 1949
Katalog Płyt Muza - 1949-1950
Od Krzysztofa
Muza - 1949
Spis płyt gramofonowych Muza
Nr 1341 - 1376
październik 1949 r.
Dzięki uprzejmości Jerzego Gogacza.
Muza - 1950
Katalog płyt laureatów IV międzynarodowego konkursu im. Fr. Chopina
udostępnił Jurek Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza Nr 1 - 1950 r.
Nr 1461 - 1506
Nagrania Władysława Kędry, muzyka ludowa, Ulubione melodie rozrywkowe i arie operetkowe
dzięki uprzejmości Jerzego Gogacza
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza Nr 2 - 1950 r.
Nr 1457 - 1460 oraz 1507 - 1543
Nagrania chopinowskie
Muzyka operowa i popularna
Orkiestra harmonistów
Udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza nr 3 - 1950 r.
Nr 1544 - 1586
muzyka symfoniczna
arie operowe
muzyka ludowa
oraz pieśni masowe i rozrywkowe
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza Nr 4 - 1950 r.
Nr 1587 - 1627
Utwory:
Fryderyka Chopina
Piotra Czajkowskiego
Grażyny Bacewiczówny
Aubrey Pankey - śpiewak murzyński
Pieśni do tekstów Adama Mickiewicza
Poezje Aleksandra Puszkina
Potpourri operetkowe
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza nr 5 - 1950 r.
numery 1628 - 1667
Pianiści radzieccy
muzyka operowa i symfoniczna
pieśni masowe
muzyka popularna
udostępnij Jurek Gogacz
Muza - 1951
Muza - Specjalny Katalog Płyt
wydany z okazji miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1951
Spis płyt gramofonowych Muza - nr 1 - 1951 r.
nr 1470 - 1471, 1668 - 1711
Chopin
muzyka operowa
pieśni polskie
pieśni masowe
muzyka popularna i rozrywkowa
Udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1951
Spis płyt gramofonowych Muza - nr 3 - 1951 r.
Nr. 1755 - 1760, 1764 - 1794
Nagrania festiwalu muzyki polskiej
muzyka operowa
m popularna i rozrywkowa
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1951
Spis płyt gramofonowych Muza - nr 4 - 1951 r.
Nr 1732 1795 - 1831
Odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru Zespół Pieśni i Tańca Armii Radzieckiej im. A. Aleksandrowa
Odznaczony Nagrodą Państwową I-go stopnia Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"
arie operowe i pieśni
muzyka popularna i taneczna
od Jerzego Gogacza
Muza - 1952
Katalog płyt gramofonowych Muza - nr 1 - 1952
Nr 1853 - 1884

Wydany z okazji Zlotu Młodych Przodowników Budowniczych Polski Ludowej
Warszawa 20 - 22 VII 1952

Pieśni i piosenki młodzierzowe
Marsze
Muzyka taneczna
udostępnił Jurek Gogacz
Muza - 1953
Muza - październik - listopad 1953 r.
Specjalny katalog płyt wydany z okazji Miesiąca pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej
udostąpnił Jurek Gogacz
Muza - 1953
Katalog Płyt Gramofonowych Muza
nr 1 - 1953
Piosenki
Muzyka taneczna
z kolekcji Jurka Gogacza
Muza - 1953
Płyty Muza
katalog płyt/kopii nagrań Poznańskiej Wytwórni Mewa (seria Melodje) wydanych na płytach Muza.
Z kolekcji Jurka Gogacza.
Muza - 1953
Katalog płyt gramofonowych Muza
Nr 3 - listopad 1953 r.
Numery 2078 - 2106
z kolekcji Jurka Gogacza
Muza - 1953
Katalog Płyt Gramofonowych Muza
Nr 4 - Grudzień 1953 r.

Hymny i pieśni żołnierskie
muzyka symfoniczna
Muzyka popularna i taneczna

Numery 2107 - 2136, 1755 1756
z kolekcji Jurka Gogacza
Muza - 1954
Nowe połączenia dawnych nagrań Muza
udostępnił Jurek Gogacz
Odeon
Odeon - 1938
Odeon - dodatek 13. - 1938 r.
Od Krzysztofa.
Odeon - 1938
Odeon
dodatek nr 10 - styczeń/luty 1938 r.
Orbis - Polonia
Orbis - Polonia - 1957
Polskie płyty gramofonowe Polonia Records
Nagrane w Londynie przez ORBiS (Polonia) Ltd.
Reprodukowane w U.S.A. przez RCA VICTOR dla Drzewiecki Co.
Wszystkie płyty 10'', 78 r.p.m. Nietłukące się.
Płyty, podczas odtwarzania lub składowania, były grzeczne i się nie tłukły.
Udostępnił mgj.
Orpheon
Orpheon
Orpheon (ok. 1938 - 1939)
Karol Szymanowski w wykonaniu Eugenia Umińskiej i Zygmunta Dygata
udostępnił Jurek Gogacz
Pathé
Pathé - 1906
Pathé Phonographes
repertuar wałków polskich i czeskich
marzec 1906
katalog z kolekcji Jerzego Adamskiego
Syrena-Electro
Syrena-Electro - 1929
Katalog ogólny płyt Syrena Electro

katalog niepełny - do strony 35 z ??
Od Bartka D.
Syrena-Electro - 1934
Dodatek 1 i 2
styczeń luty marzec kwiecień 1934
Co ciekawe, w dodatku tym orkiestra wytwórni zapisywana jest jako "Syrena-Rekord".
Syrena-Electro - 1936
Dodatek nr 4
kwiecień 1936 r.
Syrena-Electro - 1936
Maj 1936 - dodatek nr 5
Syrena-Electro - 1937
Dodatek Nr 15 - marzec 1937
Syrena-Grand-Record
Syrena-Grand-Record - 1918
Nie wiem, który rok i jaki zakres. Coś około 1918 - 1924.
Udostępnił Jerzy (Jurek) Gogacz.