1921
tomik ”30 nowych piosenek kabaretowych” (1921 r.)
piosenka ułańska