1853
???
opera ”Traviata”
aria
1931
film ”Światła wielkiego miasta” (City Lights)
tango
1907
operetka ”Manewry jesienne” (Tatárajárás)
pieśń
1929
operetka ”Kraina uśmiechu” (Das Land des Lächelns)
pieśń