1933
film ”Wesoła Zuzanna” (I Am Suzanne!)
foxtrot