1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
1896
???
opera ”Cyganeria” (La Bohème)
aria
4
1882
???
opera ”Lakmé”
aria
10
???
???
scena ludowa
11
???
???
scena ludowa
12
1954
monolog komiczny, skecz
17
???
???
dialog komiczny
25
???
???
polka, duet komiczny
27
???
???
piosenka humorystyczna
29
1938
???
film ”Powrót o świcie” (Retour à l’aube)
pieśń