???
???
polka
1935
film ”Złotowłosy brzdąc” (Curly Top)
foxtrot komiczny, novelty-fox