???
???
tango
???
???
polka
góralska melodia ludowa
1938
rewia ”Dla ciebie, Warszawo”
foxtrot