1907
operetka ”Manewry jesienne” (Tatárajárás)
pieśń