1932
film ”100 metrów miłości”
marsz
1953
film ”Przygoda na Mariensztacie”
piosenka