1854
dramat muzyczny ”Piękna kobieta”
pieśń żołnierska