1921
tomik ”30 nowych piosenek kabaretowych”
piosenka