1937
film ”Motyl hiszpański” (The Firefly)
foxtrot