1934
film ”Piosenka idzie w świat” (My Song Goes Round the World)
tango-piosenka
1931
film ”Serce na ulicy”
walc-boston
???
???
polka
1933
rewia ”Dzieje śmiechu”
tango
1931
rewia ”Podróż na księżyc”
tango
1932
rewia ”Banda naprzód”
piosenka przedmieścia