1934
film ”Piosenka idzie w świat” (My Song Goes Round the World)
tango-piosenka
1932
film i operetka ”Bal w Savoy’u” (Ball im Savoy)
foxtrot
1931
film ”Serce na ulicy”
walc-boston
???
???
polka
1933
rewia ”Dzieje śmiechu”
tango
1931
rewia ”Podróż na księżyc”
tango
rewia ”Banda naprzód”
piosenka przedmieścia