1938
film ”Królowa Przedmieścia”
foxtrot
1931
film ”Nicpoń” (Un mauvais garçon - 1936)
walc