1938
film ”Królowa Przedmieścia”
polka
1921
operetka ”Bajadera” (Die Bajadere)
foxtrot