1931
film ”Serce na ulicy”, rewia ”Bomba wybuchła!”
walc-boston