«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS
piosenka: Wielkanoc w starym kraju 401
tytuł:
Wielkanoc w starym kraju
W kościele
gatunek:
msza wielkanocna
muzyka:
słowa:

Gloria in excelsis Deo
(Mel. ,,Wesoły nam dzień dziś nastał”)
(trzy dzwonki)
X. Módlmy się:
Wysłuchaj Panie Jezu Chryste modlitwy słów Twoich, i zmiłuj się nad nami, który z Ojcem i Duchem świętym żyjesz, i królujesz na wieki wieków
L. amen
X. Anioł Pański zstąpił z nieba;a przystąpiwszy,odwalił kamień i siedział na nim.A rzekł niewiastom:,,nie bójcie się wy;gdyż wiem,że ukrzyżowanego szukacie.Już powstał.Chodźcie,a oglądajcie miejsce,gdzie był położony Pan.”
L. Alleluja!
X. A gdy minął szabat,Maria Magdalena,Maria Jakubowa i Salome nakupili wonnych olejków,aby przyszedłszy namazać Jezusa.
L. Alleluja!
(Wspólny śpiew)
Wesoly nam dziś dzień nastał,
Którego znas każdy żądał,
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, Alleluja!
Popraw swój wzrok!

              
              
Objaśnienia:
1) gloria in excelsis Deo
-
(łac.) Chwała Bogu na wysokości
2) szabas
-
dzień święty w religii żydowskiej

Tekst za przedwojennym wydaniem Biblii X. Wujka staraniem Damiana.

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?) - text poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - text jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - text przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Damian 2017-06-07 13:56
Gloria inexcelcis Deo
(Mel. ,,Wesoły nam dzień dziś nastał")
(Trzy dzwonki)
X. Módlmy się:
Wysłuchaj Panie Jezu Chtyste modlitwy słów Twoich,i zmiłuj się nad nami,który z Ojcem i Duchem świętym żyjesz,i królujesz nawieki wieków
L. amen
X. Anioł Pański zstąpił z nieba;a przystąpiwszy,odwalił kamień i siedział na nim.A rzekł niewiastom:,,nie bójcie się wy;gdyż wiem,że ukrzyżowanego szukacie.Już powstał.Chodźcie,a oglądajcie miejsce,gdzie był położony Pan."
L. Alleluja!
X. A gdy minął szabat,Maria Magdalena,Maria Jakubowa i Salome nakupili wonnych olejków,aby przyszedłszy namazać Jezusa.
L. Alleluja!
(Wspólny śpiew)
Wesoly nam dziś dzień nastał,
Którego znas każdy żądał,
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, Alleluja!
Damian 2017-06-07 14:03
Postanowiłem przepisać cały text,bowiem fragmenty Pisma św. Mają formę antyfon.Ale do kierownika należy czy zamieści całość,czy tylko text pieśni.Interpunkcje zachowałem z przedwojennego wydania Biblii X. Wujka, w porównaniu z przedwojenną formą mszy rezurekcyjnej.
kierownik 2017-06-07 14:11
Cudownie! Dziękuję.
Damian 2017-06-07 20:48
Upraszam kierownika i wszystkich zgorszonych za błąd o wybaczenie.Początek tekstu ma być

Gloria in excelsis Deo
(Mel. ,,Wesoły nam dzień dziś nastał")
(trzy dzwonki)
kierownik 2017-06-07 22:15
Skandal... I
Damian 2017-06-07 22:37
Eeee to nie wstyd się pomylić(choć w tym wypadku bardziej grzech).No to niech kierownik mnie zbije choć informacją gdzie to bylo nagrane.
Przypominam,że przed wojną(czyt. przed soborem(do 1970r.) panowała łacina.Wszelkie wersje po polsku były pisane na marginesach,albo była na to ,,rubryka"
kierownik 2017-06-07 23:16
USA, niestety brak daty nagrania. Prawdopodobnie emigracja końca XIX w. i początek XX.
Nagrano w okolicach lat 20-30 XX w.
Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby
Posłuchaj sobie
Ksiądz proboszcz, organista i chór
⋯ ※ ⋯
Columbia seria F
kat: 18250-F mx: 108779
ze zbiorów:
jakej (archive.org)
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Wielkanocne kazanie księdza”
Etykiety płyt
Wielkanoc w starym kraju
Columbia seria F
Mx: 108779
Kt: 18250-F
 
Wielkanoc w starym kraju
Columbia seria F
Mx: 108779
Kt: 18250-F
Podobne teksty:
Wielkanocne kazanie księdza 3
Święty Boże 2
U drzwi Twoich stoję Panie 2