«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS
piosenka: Do Boga 277
tytuł:
Do Boga
gatunek:
recytacja
muzyka:
oryginał z:?
1780 roku

Od Ciebie moja niech zabrzmi lira,
Twoją na zawsze strojona wiarą:
Znajoma Tobie myśl moja szczéra
I usta, zgodne z serca ofiarą.
Czem tchnę, co czuję, co mię wzbić może,
Twoja to wola, Twoja moc, Boże!

Uczuciom moim Ty dodaj mocy,
Światła pojęciom, obrazom ducha.
Zaniechasz? gnuśnie mgła ślepej nocy
Ciąży nade mną, gruba i głucha.
Błyśniesz? — aliści, wzbudzony, czuję,
Widzę coś, chwytam, gorę, wzlatuje.

Do Twojej łaski ustawnie wzdycham,
Uroń tę znanej ducha pokorze!
Bez niej ja w czczości więdnę, usycham,
Głowa jak kruchy kwiat na ugorze:
Ale, gdy zrzęsisz hojną jej rosą,
Jak listki z pączka, myśli się wzniosą.

Cóż, kiedy dzielna Twórcy potęga
W bystrym umyśle ogień roznieci!
Posłuszny dowcip, kędy chcesz, sięga,
I cnota przy nim i sława leci.
Zapal — a między gwiazd Twoich kołem
I ja ognistem zabłysnę czołem!

Ale niech pycha Twojego daru
Zna moc i zapał i pęd wysoki.
Ten proszek, coś go z ziemi rozparu
Aż poza jasne wyniósł obłoki,
Utknięty w ostrze ognistej strzały
Truduoż Ci strącić w podziemne skały?

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby
Posłuchaj sobie
Zlecone przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
⋯ ※ ⋯
Syrena-Electro
kat: 9062 mx: 23642
ze zbiorów:
Jurek Gogacz
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Treny”
po lekkiej korekcie
⋯ ※ ⋯
Syrena-Electro
kat: 9062 mx: 23642
ze zbiorów:
Jurek Gogacz
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Treny”
Etykiety płyt
Do Boga
Syrena-Electro
Kt: 9062
Mx: 23642
kolekcja: Jurek Gogacz