«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Gaudeamus igitur (ukł. W. Walter) 1381

tytuł:

Gaudeamus igitur (ukł. W. Walter)

gatunek:
pieśń studencka
słowa:

- Dzisiaj, kolego, rozstajecie się z uniwerkiem. Zrzucacie studencką czapkę i zostajecie filistrem. Wypijmy za dobrą pamięć naszych przeżyć i naszych zmagań! Niech żyje Alma Mater!
(Chóralne okrzyki)
- Dziękuję Wam, koledzy! Myślą zawsze będę z Wami! A za kilkanaście lat, wiem, że usiądę sobie przy kominku i zanucę pieśń, która będzie wspomnieniem młodości...

Gdy wieczorem marzę sam
Wówczas w wyobraźni
Wstają widma młodych lat
Szczęścia i przyjaźni

Gwar wesołych, młodych zórz
W sercu mym się cieśni
Zda się słyszę cudny głos
Ulubionej pieśni

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus

- A teraz, panowie, inną pieśń! Pieśń młodości, która powinna być hasłem dla każdego z nas, wstępującego w nowe życie!

Z pieśnią żołnierzy, pieśnią do czynu
Niech pieśń rozbucha serca uśpione
Pieśnią porywać liście wawrzynu
I z pieśnią patrzeć w Ojczyzny trudy

Cześć, pieśni, cześć
Radości cześć!

Vivat academia,
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!

              
              
Objaśnienia:
1) filister
-
człowiek ograniczony, bez wyższych aspiracji, o zakłamanej moralności, daw. członek korporacji akademickiej niebędący studentem

Tekst od Krzysztofa i Bartłomieja.

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Krzysztof 2018-06-10 12:37
Melodia pochodzi z 1717 roku i oparta jest na pieśni Johanna Christiana Güntera.Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus.

(Radujmy się więc,
dopókiśmy młodzi.
Po przyjemnej młodości,
po uciążliwej starości
posiędzie nas ziemia.)

Vita nostra brevis est,
brevi finietur,
venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parce tur.

(Życie nasze krótko trwa,
szybko się skończy,
śmierć nadchodzi szybko
i porywa nas okrutnie,
nikomu to nie będzie oszczędzone.)

Vivat academia,
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!

(Niech żyje akademia,
niech żyją profesorowie,
niech żyje każdy,
niech żyją wszyscy z osobna,
niechaj kwitną zawsze!)

Vivat et res publica,
et qui illam regit,
vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
quae nos hic protégé!

(Niech żyje i państwo,
i ten, kto nim rządzi,
niech żyje nasze miasto,
mecenasów łaskawość,
która nas tu chroni!)

Vivant omnes virgines,
faciles, formosae
vivant et mulieres,
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae!

(Niechaj żyją wszystkie dziewczyny,
przystępne, piękne,
niechaj żyją i mężatki,
delikatne, miłe,
dobre, pracowite.)
Bartłomiej 2019-03-08 17:47
- Dzisiaj, kolego, rozstajecie się z uniwerkiem. Zrzucacie studencką czapkę i zostajecie filistrem. Wypijmy za dobrą pamięć naszych przeżyć i naszych zmagań! Niech żyje Alma Mater!
(Chóralne okrzyki)
- Dziękuję Wam, koledzy! Myślą zawsze będę z Wami! A za kilkanaście lat, wiem, że usiądę sobie przy kominku i zanucę pieśń, która będzie wspomnieniem młodości...

Gdy wieczorem marzę sam
Wówczas w wyobraźni
Wstają widma młodych lat
Szczęścia i przyjaźni

Gwar wesołych, młodych zórz
W sercu mym się cieśni
Zda się słyszę trudny (cudny?) głos
Ulubionej pieśni

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus

- A teraz, panowie, inną pieśń! Pieśń młodości, która powinna być hasłem dla każdego z nas, wstępującego w nowe życie!

Z pieśnią żołnierzy
Pieśnią do rymu (?)
Niech pieśń rozbucha
Serca uśpione

Pieśnią porywać
...
I z pieśnią patrzeć
W ojczyzny trudy

Cześć, pieśni, cześć
Radości cześć!

Vivat academia,
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!
Bartłomiej 2019-03-08 17:51
* młodych dusz oczywiście
Bartłomiej 2019-03-08 17:52
*Pieśnią do czynu
Oliver 2019-08-04 23:33
Walter , Faliszewski i inni
Oliver 2019-08-04 23:36
Cudy głos
Pan Ignacy Rzecki 2021-09-29 22:46
Szanowni Państwo, na podstawie tego co słyszę z załączonego nagrania wnoszę, że po "Pieśnią porywać" winno być "liście wawrzynu" ("Pieśnią porywać liście wawrzynu").

Życzę wszystkiego dobrego w pożytecznej pracy!
kierownik 2021-09-29 23:30
Faktycznie, dziękuję.
Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby

Wykonawcy:
Chóry:

Posłuchaj sobie

&
układ Władysław Walter
⋯ ※ ⋯
Syrena-Electro
kat: 6867 mx: 22355
ze zbiorów:
Oliver K.
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Sto lat niech żyje nam! (ukł. W. Walter)”
Etykiety płyt
Gaudeamus igitur (ukł. W. Walter)
Kt: 6867
Mx: 22355
kolekcja: M. G. J.