«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Pobłogosław Ojcze Panie 451

tytuł:

Pobłogosław Ojcze Panie

opera ”Halka” akt I scena II

gatunek:
aria
oryginał z:?
1948 roku

Stolnik, Zofia i Janusz wchodząc z sali.

Janusz
Pobłogosław, ojcze panie!
Gdy już cię tak nazwać śmiem.

Zofia
Twoja dobroć to wybrała,
Co ją pieszczę w sercu mem.
razem
Pobłogosław ojcze panie!
Oto prośba nasza cała.

Stolnik
Już serc waszych związek błogi
Dawno moja chęć uznała.

Zofia i Janusz
Pobłogosław, ojcze drogi!

Stolnik
błogosławiąc
Niech więc wola Twoja Panie,
Ojcze z niebios, stanie się!

Słychać za sceną śpiew.
Jako od wichru krzew połamany,
Tak się duszyczka stargała.

Zofia
Co to za glos?

śpiew za sceną
Gdzieżeś, ach gdzieżeś wianku różany,
Gdzie w nim lilijko ty biała?

Zofia
Jaki stroskany!
Januszu! Czy nie znasz go?

śpiew za sceną
Zabrał mi wszystko Jaśko, mój sokół,
Zabrał mnie całą niebogę...

Janusz
zmieszany do Zofii
Nie znam, nie wiem...
na stronie
Biedna dziewka!
Cóż przywiodło tutaj ją?

śpiew za sceną
A ja go szukam, szukam naokół,
A ja go znaleźć nie mogę...

Stolnik
Czyjaż w mym ogrodzie śpiewka
O tej porze? Dziwne to!

Janusz
na stronie
To głos Halki. Skąd ta dziewka
Tu się zjawia z śpiewką tą?
Może znowu obłąkana...

Zofia
O Januszu! Co to znaczy
Ten śpiew żalu, śpiew rozpaczy?

Stolnik
A to śmiałość niesłychana!
Chce iść do ogrodu, Janusz go wstrzymuje.

Janusz
wzruszony, do Zofii
O tak! Drogi mój aniele!
Tej piosenki dźwięk powiada:
Gdy nam radość i wesele,
Dla niej smutek, dla niej biada!
Głos niedoli znam,
Ja zobaczę sam!

Zofia
do siebie
Jakaż radość i wesele,
Jakiż urok sercem włada!
Że on dobry, że tak wiele
Go obchodzi ludzka biada.
Głos niedoli tam,
Co zatęsknił nam.

Stolnik
Tej śmiałości już za wiele!
Ale gdy to jęczy, biada!
Oto wesprzeć ją wypada,
Słusznie, słusznie! Nam wesele,
A niedola tam!
Idź zobaczyć sam!
Odchodzi z Zofią, która z uwielbieniem spogląda na Janusza.

Tekst z: http://www.operomania.hg.pl/libretta/pelne/halkalibr01.html

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Andrzej 2018-06-11 23:16
"Halka" (libretto) jest tu

http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=7820
Andrzej 2018-06-11 23:18
to jest na str 7
Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby

 Wykonawcy: 

Posłuchaj sobie

0:00
0:00
druga strona - audio:
„Chór powitalny”
Etykiety płyt
Pobłogosław Ojcze Panie
Kt: 6498
Mx: 20867
kolekcja: Jurek Gogacz