«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS
piosenka: Armagiedon 471
tytuł:
Armagiedon
Armagedon, Odczyty sędziego J. F. Rutherforda
gatunek:
monolog
muzyka:
info:
tłumaczył Augustyn St. Raczek - redaktor i tłumacz czasopisma "Złoty Wiek" w 1936 r. - od John Belushi.

CZĘŚĆ I:

Nazwa ”Armagiedon” określa miejsce zebrania się wojska Jehowy, a zatém i miejsce walki. Wkrótcé Chrystus Jezus ze swemi siłami zbrojnemi toczyć będzie walkę z Szatanem i jego armią. Jest to owa ostateczna wojna, nazwana w Piśmie Świętym ”Walką Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego”. Walka Armagiedonu w pierwszym rzędzie toczona będzie dla usprawiedliwienia imienia Jehowy, co może się stać tylko przéz zniszczenie wszelkiego zła. Szatan w bezecny sposób wyzwał Jehowę, aby zaludnił Ziemię ludźmi, którzy by mu pozostali wiernymi. Proklamował niezdolność Boga w stosunku do zaprowadzenia wśród ludzi sprawiedliwego rządu. Przez wielé wieków Bóg dał Szatanowi sposobność do wykazania słuszności swego chełpliwego wyzwania. Oto czas ten upłynął i Szatan musi ustąpić. Jehowa postanowił swego sprawiedliwego króla, Chrystusa Jezusa, władcą świata. A ponieważ Szatan się wzbraniał ustąpić i zrzec się władzy nad złymi aniołami i ludźmi, przeto Bóg go zniszczy wraz z całą sprzymierzoną im armią, włącznie z wszystkimi, co czynią nieprawość na Ziemi. Z diabłem sprzymierzonych jest wielu niewidzialnych dla ludzi aniołów. I na Ziemi Szatan ma wielu przedstawicieli, rządzących narodami pod jego wpływem. Ziemska reprezentacja Szatana składa się według Pisma Świętego z trzech żywiołów: politycznego, religijnego i komercyjnego, które stanowią razem widzialną część organizacji szatańskiéj. Wszyscy ci samolubni i źli ludzié nienawidzą Świadków Jehowy i dlatego Jezus powiedział do tych Świadków: ”Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego”*. Szatan i jego zastępy nienawidzą każdego, kto się decydujé za Jehową. A to objaśnia zapowiedź Pisma Świętego, że Szatan gromadzi wszystkie narody i wszystkich władców świata do walki owego Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego, mając nadzieję, że uda mu się zniszczyć wszystkich stojących po stronie Boga. Objawienie Jana**, szesnasty rozdział, od czternastego do szesnastego wiersza. Proroctwo Zachariasza dokładnie opisujé przygotowanie do tej wielkiej walki. W tej bitwie przeważnie walczyć będą niewidzialné dla ludzi żywioły, to jest Szatan i jego cała armia złych aniołów, stanowiących niewidzialną część jego wojska.

* - cytat z Biblii (Mt 24, 9) - wszystkie cytaty pochodzą z protestanckiej Biblii Gdańskiej - najwyraźniej tego przekładu używali polscy Świadkowie przed utworzeniem Przekładu Nowego Świata.
** - znane też jako Apokalipsa wg. św. Jana

CZĘŚĆ II:

Na Ziemi znajdziemy po stronie Szatana hierarchię, połączone Kościoły i różne inne organizacje religijne, mające samolubny cel. Te organizacje sprzymierzą się z wielkiemi potentatami finansowymi, używającymi swych pieniędzy i swej władzy do uciemiężania ludu, oraz z politykami wykonującymi życzenia wielkiego kapitału. Do tego nieświętego przymierza należeć będzie władza polityczna, siły zbrojne lądowe i morskie, innemi słowy: mocne ramię. Ci wszyscy nie będą mieli wiary w Boga i jego króla, i chełpić się będą swoją własną mocą i władzą. Po stronie Jehowy walczyć będzie Pan Jezus, jego zastęp święty aniołów, to jest jego armia. W Armii Pańskiej znajdziemy też małą garstkę widzialnych dla ludzi Świadków Jehowy. Ta mała garstka w dniu walki będzie miała jedynie polecenie śpiewania chwały Jehowy i jego Królestwa. Bóg wyda rozkaz, a Chrystus Jezus rozpocznie walkę. Ta bitwa będzie największym uciskiem, jaki kiedykolwiek nawiedził świat, i pociągnie za sobą największe straty w ludziach. Będzie to taka straszna rzeź, i poległych będzie tak wielu, że pozostali przy życiu nie będą w stanié ich pochować. W tej walce przywódcy religijni i najważniejsi członkowie ich trzody nie znajdą miejsca ucieczki. Wszyscy oni polegną i zostaną zupełnie zniszczeni. W dwudziestym piątym rozdziale u Jeremiasza*, w wierszach od trzydziestego trzeciego do trzydziestego szóstego, znajdujemy krótki opis tej straszliwej walki, a mianowicie: ”I będą pobici od Pana czasu onego, od końca ziemi aż do końca ziemi, nie będą ich płakać, ani zbierać, ani chować, będą jako gnój na polu. Narzekajcie, Pasterze, i wołajcie, a walajcie się w popiele Wy, najzacniejsi tej trzody! Bo się wypełniły dni Wasze, zabicia i rozproszenia Waszego, i upadniecie jako naczynié drogie. I zginié ucieczka pasterzom, a ujście najzacniejszym tej trzody.” Bezecne panowanie Szatana zostanie doszczętnie wytępione. Wraz z tem kończy się na zawsze wojna i wszelka nędza na Ziemi. Nowy władca, Chrystus Jezus, po zniszczeniu tego bezbożnego panowania, zupełnie ustanowi swój rząd sprawiedliwości. To wszystko stanie się dla dobra ludzi i na chwałę Jehowy-Boga. O Chrystusié jest napisane: ”Panowanie spocznie na ramionach jego, nazwany będzie mocnym doradcą i księciem pokoju. Jego rząd nigdy nie ustanie.”** Państwo powinni jeszcze więcej dowiedziéć się o tym sprawiedliwym rządzié, aby dostąpić Jego błogosławieństw.

* - w księdze Jeremiasza
** - prawdopodobnie parafraza słów z Biblii (Iz 9, 6-7).
Popraw swój wzrok!

Przepisała Bunia.

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?) - text poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - text jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - text przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

kierownik 2019-08-30 01:03
A to ci dopiero audycja! D
Ktoś coś więcej o tej edycji????
Krzysztof 2019-08-30 10:29
Sądząc po nr mat. to maj 1936 roku.
Warto odszukać gazetę która zamówiła te płyty.
Krzysztof 2019-08-30 10:37
kierownik 2019-08-30 10:52
Tutaj kilka egzemplarzy - w tym rok 1936:
http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication?id=66723&tab=3
a tutaj tyle, co udało mi się znaleźć:
Basia 2019-08-30 10:54
Basia 2019-08-30 10:56
spóźniłam się D
kierownik 2019-09-03 09:40
"Złoty Wiek" z 16 sierpnia 1936 roku (wydanie drugie - po konfiskacie! J )


Druga piosenka jest podejrzana, bo "Jehowa" występuje tylko raz...

To ci dopiero rarytas wydawniczy! Jak na razie wiemy, że jedna, cała płyta jest w Kanadzie! J
kierownik 2019-09-04 19:00
Kolejny raz słucham i nie mogę uszom uwierzyć: XX wiek, a jakby XI...
Dorośli ludzie sobie takie rzeczy opowiadają? Czy to nie wymaga farmakologii, odosobnienia?
Syrena Grand Record 2020-08-09 07:59
Odczyty sędziego polskiego lub angielskiego 2 rp
kierownik 2020-08-09 14:02
Hamerykańskiego dokładnie.
wojoteka 2021-02-03 20:27
Obecnie Świadkowie Jehowy. Strona www.jw.org przetłumaczona na 1028 języków!
A to współczesne ich nagrania: https://www.jw.org/pl/biblioteka/materialy-wideo/#pl/mediaitems/VODOriginalSongs/pub-osg_55_VIDEO
John Belushi 2022-04-04 12:07
Świetne, dziękuję za dokopanie się do tych nagrań. Dla niektórych Biblia czy Jezus to bajka, a dla innych historia.
Bunia 2022-04-19 14:13
Tekst odczytów:

Część I:

Nazwa "Armagiedon" określa miejsce zebrania się wojska Jehowy, a zatém i miejsce walki. Wkrótcé Chrystus Jezus ze swemi siłami zbrojnemi toczyć będzie walkę z Szatanem i jego armią. Jest to owa ostateczna wojna, nazwana w Piśmie Świętym "Walką Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego". Walka Armagiedonu w pierwszym rzędzie toczona będzie dla usprawiedliwienia imienia Jehowy, co może się stać tylko przéz zniszczenie wszelkiego zła. Szatan w bezecny sposób wyzwał Jehowę, aby zaludnił Ziemię ludźmi, którzy by mu pozostali wiernymi. Proklamował niezdolność Boga w stosunku do zaprowadzenia wśród ludzi sprawiedliwego rządu. Przez wielé wieków Bóg dał Szatanowi sposobność do wykazania słuszności swego chełpliwego wyzwania. Oto czas ten upłynął i Szatan musi ustąpić. Jehowa postanowił swego sprawiedliwego króla, Chrystusa Jezusa, władcą świata. A ponieważ Szatan się wzbraniał ustąpić i zrzec się władzy nad złymi aniołami i ludźmi, przeto Bóg go zniszczy wraz z całą sprzymierzoną im armią, włącznie z wszystkimi, co czynią nieprawość na Ziemi. Z diabłem sprzymierzonych jest wielu niewidzialnych dla ludzi aniołów. I na Ziemi Szatan ma wielu przedstawicieli, rządzących narodami pod jego wpływem. Ziemska reprezentacja Szatana składa się według Pisma Świętego z trzech żywiołów: politycznego, religijnego i komercyjnego, które stanowią razem widzialną część organizacji szatańskiéj. Wszyscy ci samolubni i źli ludzié nienawidzą Świadków Jehowy i dlatego Jezus powiedział do tych Świadków: "Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego"*. Szatan i jego zastępy nienawidzą każdego, kto się decydujé za Jehową. A to objaśnia zapowiedź Pisma Świętego, że Szatan gromadzi wszystkie narody i wszystkich władców świata do walki owego Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego, mając nadzieję, że uda mu się zniszczyć wszystkich stojących po stronie Boga. Objawienie Jana**, szesnasty rozdział, od czternastego do szesnastego wiersza. Proroctwo Zachariasza dokładnie opisujé przygotowanie do tej wielkiej walki. W tej bitwie przeważnie walczyć będą niewidzialné dla ludzi żywioły, to jest Szatan i jego cała armia złych aniołów, stanowiących niewidzialną część jego wojska.

* - cytat z Biblii (Mt 24, 9) - wszystkie cytaty pochodzą z protestanckiej Biblii Gdańskiej - najwyraźniej tego przekładu używali polscy Świadkowie przed utworzeniem Przekładu Nowego Świata.
** - znane też jako Apokalipsa wg. św. Jana

Część II:

Na Ziemi znajdziemy po stronie Szatana hierarchię, połączone Kościoły i różne inne organizacje religijne, mające samolubny cel. Te organizacje sprzymierzą się z wielkiemi potentatami finansowymi, używającymi swych pieniędzy i swej władzy do uciemiężania ludu, oraz z politykami wykonującymi życzenia wielkiego kapitału. Do tego nieświętego przymierza należeć będzie władza polityczna, siły zbrojne lądowe i morskie, innemi słowy: mocne ramię. Ci wszyscy nie będą mieli wiary w Boga i jego króla, i chełpić się będą swoją własną mocą i władzą. Po stronie Jehowy walczyć będzie Pan Jezus, jego zastęp święty aniołów, to jest jego armia. W Armii Pańskiej znajdziemy też małą garstkę widzialnych dla ludzi Świadków Jehowy. Ta mała garstka w dniu walki będzie miała jedynie polecenie śpiewania chwały Jehowy i jego Królestwa. Bóg wyda rozkaz, a Chrystus Jezus rozpocznie walkę. Ta bitwa będzie największym uciskiem, jaki kiedykolwiek nawiedził świat, i pociągnie za sobą największe straty w ludziach. Będzie to taka straszna rzeź, i poległych będzie tak wielu, że pozostali przy życiu nie będą w stanié ich pochować. W tej walce przywódcy religijni i najważniejsi członkowie ich trzody nie znajdą miejsca ucieczki. Wszyscy oni polegną i zostaną zupełnie zniszczeni. W dwudziestym piątym rozdziale u Jeremiasza*, w wierszach od trzydziestego trzeciego do trzydziestego szóstego, znajdujemy krótki opis tej straszliwej walki, a mianowicie: "I będą pobici od Pana czasu onego, od końca ziemi aż do końca ziemi, nie będą ich płakać, ani zbierać, ani chować, będą jako gnój na polu. Narzekajcie, Pasterze, i wołajcie, a walajcie się w popiele Wy, najzacniejsi tej trzody! Bo się wypełniły dni Wasze, zabicia i rozproszenia Waszego, i upadniecie jako naczynié drogie. I zginié ucieczka pasterzom, a ujście najzacniejszym tej trzody." Bezecne panowanie Szatana zostanie doszczętnie wytępione. Wraz z tem kończy się na zawsze wojna i wszelka nędza na Ziemi. Nowy władca, Chrystus Jezus, po zniszczeniu tego bezbożnego panowania, zupełnie ustanowi swój rząd sprawiedliwości. To wszystko stanie się dla dobra ludzi i na chwałę Jehowy-Boga. O Chrystusié jest napisane: "Panowanie spocznie na ramionach jego, nazwany będzie mocnym doradcą i księciem pokoju. Jego rząd nigdy nie ustanie."** Państwo powinni jeszcze więcej dowiedziéć się o tym sprawiedliwym rządzié, aby dostąpić Jego błogosławieństw.

* - w księdze Jeremiasza
** - prawdopodobnie parafraza słów z Biblii (Iz 9, 6-7).
John Belushi 2022-04-29 13:58
Wykład został w całości opublikowany w Złotym Wieku nr 247. Redaktorem i tłumaczem pisma (a więc zapewne tłumaczem tego wykładu) był Edward Rüdiger. Według czasopisma opublikowano co najmniej 14 płyt. Pierwsza zawierała dwie pieśni, trzynaście zaś numerowane wykłady. "Armagedon" nosi numer 6.
kierownik 2022-05-07 13:35
Okładka dwutygodnika „Złoty Wiek" nr 247 w którym opublikowano w/w tekst:

Oraz strona 14 z tekstem wykładu:

Przesłał John Belushi.
Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby
Posłuchaj sobie
część I
maj 1936 r.
mx: 27157
ze zbiorów:
Luthier1964 (archive.org)
0:00
0:00
część II
maj 1936 r.
mx: 27158
ze zbiorów:
Luthier1964 (archive.org)
0:00
0:00
Etykiety płyt
Armagiedon
Złoty Wiek (Syrena-Rekord)
Mx: 27157
 
kolekcja: Luthier1964 (archive.org)
 
Armagiedon
Złoty Wiek (Syrena-Rekord)
Mx: 27158
 
kolekcja: Luthier1964 (archive.org)