«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Nocnej chwili 623

tytuł:

Nocnej chwili

gatunek:
kolęda
muzyka:
słowa:

Nocnej chwili, w poluśmy byli,
trzód swoich patrzając, aż Anieli,
Prędko z nieba śpieszą do szopy,
z wesołą muzyką tam bieżeli,

Gdzie gwiazda stanęła,
Nad szopą świeciła, My nie śmieli

Strach niesłychany,
cud niewidziany
w żłobie,

Coś to nowego,
a niepodłego,
w szopie,

Wesoła nowina,
gdy Panna zrodziła
nam Jezusa.

W kotły, trąby, cymbały, dudy, skrzypice, basice i klarnety,
W arfę, cytrę, wiolę, lutnię, puzon, flet, bandurę i spinety.
Gdy w szopie zagrali, my w polu skakali, hoc, hoc, hoc.
Panu nad pany, gdy na przemiany...
Pięknie
Na strofy grali, drudzy śpiewali...
Wdzięcznie.

My prostacy, chłopi cepacy... Przyśliśmy do szopy jak żebracy.
Alić Józef i Panieneczka, Dzieciątko w żłóbeczku się lokuje,
Wół z osłem klękają, parą zagrzewają członki drżące.
Józef Mu ściele w żłóbeczku niewiele siana,
Matuchna luli, od zimna tuli, Pana.

 Wschodni Mędrcy, królowie ziemscy kraj swój opuszczają w obcej ziemi,
Na kolana upadłszy, Pana witają, pokłony niżuchnymi.
Dary Mu oddają i z głów swych korony składają wszyscy społem.
Złote korony, przed którym trony
Gasną;
I przed Maryą, śliczną lilią
Jasną,
Tą Jego Matuchną, chociaż ubożuchną
Biją czołem.

              
              
Objaśnienia:
1) cepaka
-
(gw.) cham
2) hoc
-
lub hop - wykrzyknik, zwykle powtórzony, wyrażający beztroską wesołość w tańcu (PWN)


Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby

 Chóry: 

Etykiety płyt
Nocnej chwili
Kt: 11443
Mx: 402910
kolekcja: Scott Musil