«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Jechał Sobek do Warsęgi 112

tytuł:

Jechał Sobek do Warsęgi

Idzie Sobek do Warsęgi

gatunek:
pieśń ludowa
muzyka:
słowa:

Jechał Sobek do Warsęgi na welekcyą;
Najął sobie na przedmieściu w karczmie stancyą,

I jęli go przyjaciele na piwko prosić,
A on im się famulią zaczął wynosić.

Dziadek mój był kasztelanem, miał siwą brodę,
A wujaszek wojewodą bo woził wodę,

A i tatuś mój najmilszy pieszo nie chodził,
Gdy po czworo koni na noc w pole wywodził.

Mać też moja nie umarli, chociaż nie żyją,
Bo umieli kreślić, guślić i spalili ją!

A mój wójcio był hetmanem z buławą dużą,
Chodził ci on do Puławic na noc na stróżą.

Jeden stryj mój był starostą, wie o tem wielu,
Starostował na niejednem w karczmie weselu.

Drugi stryj był podstarości, dawno nie żyje;
Dosyć wcześnie przed starością zdzierzgli mu szyję,

Trzeci stryjek był stolnikiem, stoły nakrywał,
A ten czwarty był podstolim, fafurki zmywał.

Któż się teraz z famulii mojej wydziwi?
Wszyscy byli zacni ludzie, wszyscy uczciwi.

              
              
Objaśnienia:
1) czynić gusła
-
wróżyć, zaklinać, czarować
2) welekcya
-
(gw.) elekcja, wybory
3) Warsęga
-
(gw.) Warszawa
4) farfura
-
(gw.) także farfur, fafura, fafury – fajans, rodzaj naczynia z fajansu
5) familia
-
rodzina

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Szukaj tytułu lub osoby

Posłuchaj sobie

⋯ ※ ⋯
Columbia seria E
kat: E2498 mx: 46565
ze zbiorów:
StareMelodie.pl
0:00
0:00
druga strona - audio:
„A witajże, jak się masz”
Etykiety płyt
Jechał Sobek do Warsęgi
Kt: E2498
Mx: 46565
kolekcja: StareMelodie.pl