???
???
piosenka
???
???
scena komiczna
???
wesoły kuplet
1929
rewia ”Jubileusz Qui Pro Quo”
tango
1930
rewia ”Parada gwiazd”
marsz