1929
rewia ”Cała Warszawa (zobaczyć musi to)”
foxtrot