1930
rewia ”Parada gwiazd”
marsz
1932
film ”Bal w Savoy’u”, operetka ”Bal w Savoy’u”
pasodoble