1898
wodewil ”Królowa Przedmieścia”
scenka komiczna