slowfox socjalistyczny
???
piosenka legionowa
1953
film ”Przygoda na Mariensztacie”
piosenka
1950
suita ”Rzeka bohater” (Река-богатырь)
piosenka