1931
film ”Jej ekscelencja miłość” (Ihre Majestät, die Liebe)
tango