???
???
polonez pogrzebowy
1946
film ”Wielka droga” (La Grande Strada)