???
???
piosenka wojskowa
1936
piosenka żołnierska
???
???
wiązanka piosenek żołnierskich