1931
rewia ”To, co lubi Warszawa”, rewia ”Hallo! Malicka i Sawan”
slowfox