???
???
polka
1930
rewia ”Serce Warszawy”
tango
1931
rewia ”Hallo! Malicka i Sawan!”
boston
1934
film ”Kocha, lubi, szanuje”
foxtrot
1930
rewia ”Zjazd Centrośmiechu”
boston
1931
film ”Jej ekscelencja miłość” (Ihre Majestät, die Liebe)
tango