1929
rewia ”1000 pięknych dziewcząt”
foxtrot
1938
film ”Królowa Przedmieścia”
foxtrot
1907
???
operetka ”Manewry jesienne” (Ein Herbstmanöver, Tatárjárás)
piosenka