1934
film ”Moskiewskie noce”
foxtrot
1934
rewia ”Drzwiami i oknami”
tango rosyjskie