1931
rewia ”Grunt to flota”
foxtrot wesoły
1936
film ”Bolek i Lolek”
foxtrot
1936
film ”Dodek na froncie”
fox-polka
1937
film ”Płomienne serca”
piosenka
1934
film ”Pieśniarz Warszawy”
foxtrot
1843
???
film ”Mały buntownik”
slowfox