???
???
piosenka komiczna
???
???
polka
1928
rewia ”Jubileusz Qui Pro Quo”
foxtrot
1936
film ”Dodek na froncie”
foxtrot pijacki