???
???
komiczna mowa
1933
film ”Poszukiwaczki złota”
walc angielski
1931
rewia ”Podróż na księżyc”
foxtrot
1934
operetka ”Kawiarenka” (Das kleine Cafe)
tango