1933
rewia ”Frontem do morza”
foxtrot
1932
operetka ”Bal w Savoy’u”
walc angielski