«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Abram, ja ci zagram! 7692 nuty


Gdy Abram był w pie­lusz­kach,
Już miał zdolności w nóżkach,
Już mamka,
Choć cham­ka,
Ceniła dryg Abramka.

I wyrósł na fircyka,
Co wciąż no­ga­mi fika,
Jak panny Ta­cjan­ny,
Słowem męski girl.

Konkurent Halamek
Wciąż tańczył Abramek,
Gdzie tylko dancing, tam on musiał być
Najpierwszy w świecie bawidamek.

Gdy zjawiał się na fiksie,
To zaraz robił krzyk się.
Ma­estro
Z or­kiestrą
Zaraz śpiewał tak:

Abram, ja ci zagram,
A ty zatańcz, Abram,
Z gracją, prezentacją,
Żebyś spuchł!

Kanciarz, eleganciarz,
Uj, jak ty wytańczasz
Modnie i swobodnie
Każdy ruch.

Ty amorek nasz,
Ty humorek masz!

Abram, ja ci zagram,
A ty zatańcz, Abram.
Goguś
Poproś kogóś
Boś ty zuch!

Dziś Abram jest szlagierem,
War­szaw­skim Vortänzerem
Sam Staszek Kataszek
Śmieje się z jego fraszek.

On tańczy skoczkiem, kroczkiem,
On mruga boczkiem oczkiem,
Ten fi­glarz,
Ten mi­glarz,
Jak mu przygrasz coś!

On dryga jak fryga
I szimi,
I dżiga.
Się poci i fokstroci się jak koń,

Rękami i nogami miga!
A cała sala gości
Z zachwytu i radości
Z jazzbandą
Ryczando
Przyśpiewuje tak:

              
              
Objaśnienia:
1) fordanser
-
(niem. Vortänzer - wodzirej) płatny partner/partnerka do tańca
2) girl
-
dziewczyna

Tekst dzięki uprzejmości ZZZ.

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Kierownik 2015-07-23 04:14
I znowu: T. Lerski podaje kogoś innego - nie Tuwima, a Własta.
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Karasinski_Zygmunt_Abram_ja_ci_zagram_foxtrot
ZZZ będzie niepocieszony... I
ZZZ 2015-07-23 08:39
Gdy Abram był w pie­lusz­kach,
Już miał zdol­ności w nóżkach,
Już mamka,
Choć cham­ka,
Ceniła dryg Abram­ka.
I wyrósł na fir­cy­ka,
Co wciąż no­ga­mi fika,
Jak panny Ta­cjan­ny,
Słowem męski girl.
Kon­ku­rent Ha­la­mek
Wciąż tańczył Abra­mek,
Gdzie tylko dan­cing, tam on musiał być
Naj­pierw­szy w świe­cie ba­wi­da­mek.
Gdy zja­wiał się na fik­sie,
To zaraz robił krzyk się.
Ma­estro
Z or­kiestrą
Zaraz śpiewał tak:

Abram, ja ci za­gram,
A ty zatańcz, Abram,
Z gracją, pre­zen­tacją,
Żebyś spuchł!
Kan­ciarz, ele­gan­ciarz,
Uj, jak ty wytańczasz
Mod­nie i swo­bod­nie
Każdy ruch.
Ty amo­rek nasz,
Ty hu­mo­rek masz!
Abram, ja ci za­gram,
A ty zatańcz, Abram.
Goguś, poproś kogóś, boś ty zuch!

Dziś Abram jest szla­gie­rem,
War­szaw­skim Vor­tiin­ze­rem.
Sam Sta­szek Ka­ta­szek
Śmieje się z jego fra­szek.
On tańczy skocz­kiem, krocz­kiem,
On mruga bocz­kiem, oczkiem,
Ten fi­glarz,
Ten mi­glarz,
Jak mu przy­grasz coś!
On dryga jak fryga
I szimi,
I dżiga.
Się poci i foks­tro­ci się jak koń,
Rękami i no­ga­mi miga!
A cała sala gości
Z za­chwy­tu i z radości
Z jazz­bandą
Ry­czan­do
Przyśpie­wu­je tak:

Abram, ja ci za­gram...
Kierownik 2015-07-23 13:34
No i jak (!?!?!?) ta strona ma być wiarygodna, jeśli jedno źródło podaje Szymona a drugie Stanisława Kataszka? a
ZZZ 2015-07-23 13:49
Oj, Kierowniku, Tuwim se jaja z Kataszka robi, a Waść to tak na poważnie
Kierownik 2015-07-23 14:20
Jest do tego stopnia wesoło, że to samo źródło podaje różne Kataszki J
http://www.bibliotekapiosenki.pl/queryidxall:abram%20zagram
ZZZ 2015-07-23 14:51
aaa, o to "źródło" Waści chodzi? Przecież już wiele razy pisałem o "wiarygodności" tejże strony.

Tam po prostu każdy wrzuca co uważa, a teoretyczny szef koordynator zajmuje się "akcjami społecznymi" zupełnie nie związanymi z tzw. BPP. ' I . Dofinansowanie z Unii się skończyło, to "projekt" przestał go obchodzić U
Bartek D. 2017-04-28 23:18
Zastanawia mnie to, czy nie jest to przypadkiem plagiat utworu żydowskiego ze strony Kataszka i Karasińskiego...
https://youtu.be/JKcsuqJLYRk
kierownik 2017-04-29 10:40
Najwyraźniej. Tytuł "Еврейский танец" czyli dosyć ogólny.
Tutaj wariacja:
http://www.russian-records.com/details.php?image_id=8855
kierownik 2017-04-29 11:09
Z tym że u Sowietów melodia pojawia się na nagraniach i w filmie po 1935 roku, a piosenka Abram jest z końca lat dwudziestych.
Zapatiza 2018-10-29 01:03
W wykonaniu Lawińskiego
https://youtu.be/oFPuO-1zCOw
Zapatiza 2018-10-29 01:09
Prof. Lechosław Mazany 2019-12-28 23:12
Oldlen przed mikrofonem BBC w czasie wojny - https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2426930
Tadziu 2020-01-14 13:18
Pojawił się w SM nowy, miniaturowy „Abram…”. Przy otwieraniu tej piosenki obrazy stron są niestety w różnych wymiarach. Gdyby można je ujednolicić, byłoby wspaniale. T
Nowak1282 2021-03-12 01:03
Á propos wersji rosyjskiej, to jej tytuł to chyba "7-40" i "7семь-сорок", a w wersji z tekstem opowiada ona chyba o kimś kto przyjechał pociągiem - "starym parowozem z Odessy" - co słychać w tekście.
"...wagony, każdyj czetyry tony". Ale ten tekst jest chyba późniejszy, skoro parowóz nazywany jest "starym"

https://youtu.be/Dku4rvSQZF0
https://youtu.be/xxs0cxsmS3Q
https://youtu.be/r-kEUeomFSw
https://youtu.be/WpBwMSval9I
Nowak1282 2021-03-12 18:13
Znalazłem rosyjską Wikipedię nt. tego ww. utworu. Dla ciekawskich zamieszczam link, bo opisana jest tam historia melodii, a także tekstu rosyjskiego (który jest podany) - dosyć interesująca - a nie ma sensu całego tu cytować. Powiem tylko, że według niej "tekst oparty jest na starszej żydowskiej melodii, często granej przez ulicznych muzyków na dworcu kolejowym. W różnych wersjach melodia znana była już pod koniec XIX wieku."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
Iwona 2021-12-03 14:21
poprawnie, jak w nutach:
w.43 Vortänzerem
Iwona 2022-01-12 18:34
Roman Dziewoński w swojej książce "Dodek. Dymsza" pisze, że w rewii utwór śpiewał (i tańczył "skoczkiem, kroczkiem") właśnie Dodek. Dopiszemy do wykonawców, kierowniku?
Iwona 2022-09-11 17:54
w.60 Z zachwytu i radości (tak jest w nutach i tak śpiewa Lawiński)
M. G. J. 2023-01-11 08:49
Karasiński i Kataszek -- to tylko aranżacja. Muzyka jest ludowa, na przykład płyta z 1910 r.: https://russian-records.com/details.php?image_id=45925
Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby

 Wykonawcy: 

Posłuchaj sobie

0:00
0:00
druga strona - audio:
„Rób coś”
Etykiety płyt
Abram, ja ci zagram!
Kt: 3248
Mx: 19734
 
Podobne teksty:
Rafałek jeszcze kawałek! 3
Na około 3
Conchinella 3
Moja luba 3
Salome 3
Carioca-Silvia 3
Antek z Zośką na okręcie 3
Mańcia 3
Nuty
Abram, ja ci zagram! - foxtrot
muz. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek
sł. Julian Tuwim
od Tadzia
Abram, ja ci zagram! - foxtrot
muz. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek
sł. Julian Tuwim
od Tadzia
Abram, ja ci zagram! - foxtrot
muz. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek
sł. Julian Tuwim
udostępnił Jerzy Gogacz
Abram, ja ci zagram! - foxtrot
muz. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek
sł. Julian Tuwim
udostępnił Jerzy Gogacz