«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS
piosenka: Abram, ja ci zagram! 2961 nuty
Szukaj tytułu lub osoby
Posłuchaj na
Ludwik Lawiński
z kanału: Oliver K.
⋯ ※ ⋯
Syrena-Electro
kat: 3248 mx: 19734
1929 r.
Etykiety płyt
Abram, ja ci zagram!
Syrena-Electro
Mx: 19734
Kt: 3248
kolekcja: Jwvarsovia
Podobne teksty:
Wspomnij noce i sny 3
Mańcia 3
Wszyscy tańczą tango 3
Angelita 3
Rafałek jeszcze kawałek! 3
Panna Weronika 3
Tancerzu mały mój 3
Conchita (Wars, Jerry) 3
Nuty
Abram, ja ci zagram! - foxtrot
muz. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek
sł. Julian Tuwim
od Tadzia
Abram, ja ci zagram! - foxtrot
muz. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek
sł. Julian Tuwim
udostępnił Jerzy Gogacz
tytuł:
Abram, ja ci zagram!
gatunek:
foxtrot
oryginał z:?
1928 roku
pochodzenie:?
rewia ”Rób coś”
scena:
teatr "Qui Pro Quo"

Gdy Abram był w pie­lusz­kach, 
Już miał zdolności w nóżkach, 
Już mamka, 
Choć cham­ka, 
Ceniła dryg Abramka. 

I wyrósł na fircyka, 
Co wciąż no­ga­mi fika, 
Jak panny Ta­cjan­ny, 
Słowem męski girl. 

Konkurent Halamek 
Wciąż tańczył Abramek, 
Gdzie tylko dancing, tam on musiał być 
Najpierwszy w świecie bawidamek. 

Gdy zjawiał się na fiksie, 
To zaraz robił krzyk się. 
Ma­estro 
Z or­kiestrą 
Zaraz śpiewał tak:

Abram, ja ci zagram, 
A ty zatańcz, Abram, 
Z gracją, prezentacją, 
Żebyś spuchł! 

Kanciarz, eleganciarz, 
Uj, jak ty wytańczasz 
Modnie i swobodnie 
Każdy ruch. 

Ty amorek nasz, 
Ty humorek masz! 

Abram, ja ci zagram, 
A ty zatańcz, Abram. 
Goguś
Poproś kogóś
Boś ty zuch!

Dziś Abram jest szlagierem, 
War­szaw­skim Vortanzerem
Sam Staszek Kataszek 
Śmieje się z jego fraszek. 

On tańczy skoczkiem, kroczkiem, 
On mruga boczkiem oczkiem, 
Ten fi­glarz, 
Ten mi­glarz, 
Jak mu przygrasz coś! 

On dryga jak fryga 
I szimi, 
I dżiga. 
Się poci i fokstroci się jak koń, 

Rękami i nogami miga! 
A cała sala gości 
Z zachwytu i z radości 
Z jazzbandą 
Ryczando 
Przyśpiewuje tak:
Popraw swój wzrok!
SM

Tekst dzięki uprzejmości ZZZ.

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?) - text poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - text jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - text przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Kierownik 2015-07-23 04:14
I znowu: T. Lerski podaje kogoś innego - nie Tuwima, a Własta.
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Karasinski_Zygmunt_Abram_ja_ci_zagram_foxtrot
ZZZ będzie niepocieszony... I
ZZZ 2015-07-23 08:39
Gdy Abram był w pie­lusz­kach,
Już miał zdol­ności w nóżkach,
Już mamka,
Choć cham­ka,
Ceniła dryg Abram­ka.
I wyrósł na fir­cy­ka,
Co wciąż no­ga­mi fika,
Jak panny Ta­cjan­ny,
Słowem męski girl.
Kon­ku­rent Ha­la­mek
Wciąż tańczył Abra­mek,
Gdzie tylko dan­cing, tam on musiał być
Naj­pierw­szy w świe­cie ba­wi­da­mek.
Gdy zja­wiał się na fik­sie,
To zaraz robił krzyk się.
Ma­estro
Z or­kiestrą
Zaraz śpiewał tak:

Abram, ja ci za­gram,
A ty zatańcz, Abram,
Z gracją, pre­zen­tacją,
Żebyś spuchł!
Kan­ciarz, ele­gan­ciarz,
Uj, jak ty wytańczasz
Mod­nie i swo­bod­nie
Każdy ruch.
Ty amo­rek nasz,
Ty hu­mo­rek masz!
Abram, ja ci za­gram,
A ty zatańcz, Abram.
Goguś, poproś kogóś, boś ty zuch!

Dziś Abram jest szla­gie­rem,
War­szaw­skim Vor­tiin­ze­rem.
Sam Sta­szek Ka­ta­szek
Śmieje się z jego fra­szek.
On tańczy skocz­kiem, krocz­kiem,
On mruga bocz­kiem, oczkiem,
Ten fi­glarz,
Ten mi­glarz,
Jak mu przy­grasz coś!
On dryga jak fryga
I szimi,
I dżiga.
Się poci i foks­tro­ci się jak koń,
Rękami i no­ga­mi miga!
A cała sala gości
Z za­chwy­tu i z radości
Z jazz­bandą
Ry­czan­do
Przyśpie­wu­je tak:

Abram, ja ci za­gram...
Kierownik 2015-07-23 13:34
No i jak (!?!?!?) ta strona ma być wiarygodna, jeśli jedno źródło podaje Szymona a drugie Stanisława Kataszka? a
ZZZ 2015-07-23 13:49
Oj, Kierowniku, Tuwim se jaja z Kataszka robi, a Waść to tak na poważnie
Kierownik 2015-07-23 14:20
Jest do tego stopnia wesoło, że to samo źródło podaje różne Kataszki J
http://www.bibliotekapiosenki.pl/queryidxall:abram%20zagram
ZZZ 2015-07-23 14:51
aaa, o to "źródło" Waści chodzi? Przecież już wiele razy pisałem o "wiarygodności" tejże strony.

Tam po prostu każdy wrzuca co uważa, a teoretyczny szef koordynator zajmuje się "akcjami społecznymi" zupełnie nie związanymi z tzw. BPP. ' I . Dofinansowanie z Unii się skończyło, to "projekt" przestał go obchodzić U
Bartek D. 2017-04-28 23:18
Zastanawia mnie to, czy nie jest to przypadkiem plagiat utworu żydowskiego ze strony Kataszka i Karasińskiego...
https://youtu.be/JKcsuqJLYRk
kierownik 2017-04-29 10:40
Najwyraźniej. Tytuł "Еврейский танец" czyli dosyć ogólny.
Tutaj wariacja:
http://www.russian-records.com/details.php?image_id=8855
kierownik 2017-04-29 11:09
Z tym że u Sowietów melodia pojawia się na nagraniach i w filmie po 1935 roku, a piosenka Abram jest z końca lat dwudziestych.
Zapatiza 2018-10-29 01:03
W wykonaniu Lawińskiego
https://youtu.be/oFPuO-1zCOw
Zapatiza 2018-10-29 01:09
Prof. Lechosław Mazany 2019-12-28 23:12
Oldlen przed mikrofonem BBC w czasie wojny - https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2426930
Tadziu 2020-01-14 13:18
Pojawił się w SM nowy, miniaturowy „Abram…”. Przy otwieraniu tej piosenki obrazy stron są niestety w różnych wymiarach. Gdyby można je ujednolicić, byłoby wspaniale. T
Dodaj komentarz