«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS
piosenka: Dzwony - pieśń (Niewiadomski, Konopnicka) 853
tytuł:
Dzwony - pieśń (Niewiadomski, Konopnicka)
gatunek:
pieśń

A gdy sko­nał w czar­nej cha­cie
 Ja­sień­ko miły,
Po­szła mat­ka prosić dzwo­nów,
 By mu dzwo­ni­ły.

— »Mój sy­ne­czek, mój ro­dzo­ny
 W tru­mien­ce leży;
O, za­graj­cież wy mu, dzwo­ny,
 Z tej bia­łej wie­ży!

Niechaj idzie głos bi­ją­cy
 O ja­sne słoń­ce,
Przez te pola, przez te lasy,
 Z wia­trem szu­mią­ce...«

Ale dzwo­ny twar­de ser­ca,
 Zim­ną pierś miały.
— »Bę­dzie­my jemu dzwo­nić, mat­ko,
 Za ta­lar bia­ły!« —

I wró­ci­ła, na­rze­ka­jąc,
 Do pu­stej cha­ty
I strzą­snę­ła wszyst­kie kąty
 I zgrzeb­ne szma­ty...

I nic wię­cej nie zna­la­zła
 Prócz onej świ­ty,
Któ­rą syna trup zczer­nia­ły
 Le­żał na­kry­ty...

— »Nie­szczę­śli­wa moja dola,
 Ja­sień­ku miły!
Chy­ba to­bie łzy te moje
 Będą dzwo­ni­ły...

Chy­ba moje na­rze­ka­nie
 Bić bę­dzie z rosą,
Kie­dy cie­bie na mo­gił­ki
 Z cha­ty wy­nio­są!«

I wy­nie­śli za próg czar­ny
 Tru­mien­kę li­chą,
A za sy­nem po­szła mat­ka
 Ście­ży­ną ci­chą...

I nie gra­ły jemu dzwo­ny
 Z wy­so­kiej wie­ży,
Jeno szu­miał las zie­lo­ny
 I wie­trzyk świe­ży...

Jeno dzwon­ki te lilio­we,
 Co w bo­rze ro­sną,
Żeby dzwo­nić chłop­skim trum­nom
 W dro­gę ża­ło­sną...

Tekst od Krzysztofa.

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Krzysztof 2021-04-18 18:23
A gdy sko­nał w czar­nej cha­cie
 Ja­sień­ko miły,
Po­szła mat­ka pro­sić dzwo­nów,
 By mu dzwo­ni­ły.

— »Mój sy­ne­czek, mój ro­dzo­ny
 W tru­mien­ce leży;
O, za­graj­cież wy mu, dzwo­ny,
 Z tej bia­łej wie­ży!

Nie­chaj idzie głos bi­ją­cy
 O ja­sne słoń­ce,
Przez te pola, przez te lasy,
 Z wia­trem szu­mią­ce...«


Ale dzwo­ny twar­de ser­ca,
 Zim­ną pierś mia­ły.
— »Bę­dzie­my jemu dzwo­nić, mat­ko,
 Za ta­lar bia­ły!« —

I wró­ci­ła, na­rze­ka­jąc,
 Do pu­stej cha­ty
I strzą­snę­ła wszyst­kie kąty
 I zgrzeb­ne szma­ty...

I nic wię­cej nie zna­la­zła
 Prócz onej świ­ty,
Któ­rą syna trup zczer­nia­ły
 Le­żał na­kry­ty...

— »Nie­szczę­śli­wa moja dola,
 Ja­sień­ku miły!
Chy­ba to­bie łzy te moje
 Będą dzwo­ni­ły...

Chy­ba moje na­rze­ka­nie
 Bić bę­dzie z rosą,
Kie­dy cie­bie na mo­gił­ki
 Z cha­ty wy­nio­są!«

I wy­nie­śli za próg czar­ny
 Tru­mien­kę li­chą,
A za sy­nem po­szła mat­ka
 Ście­ży­ną ci­chą...

I nie gra­ły jemu dzwo­ny
 Z wy­so­kiej wie­ży,
Jeno szu­miał las zie­lo­ny
 I wie­trzyk świe­ży...

Jeno dzwon­ki te liio­we,
 Co w bo­rze ro­sną,
Żeby dzwo­nić chłop­skim trum­nom
 W dro­gę ża­ło­sną...
Biesik 2021-11-15 17:29
Tekst zawiera błędy już w pierwszym zdaniu. Powinno brzemieć: "A gdyś skonał w zimnej chacie...", a nie w czarnej! Trup sczerniały, a nie zczerniały. Biblioteki jeszcze są dostępne i mam nadzieję, że tam są również piękne wiersze Konopnickiej. Postaram się podać ten tekst zgodnie z oryginałem.
Dodam, że słyszana przeze mnie melodia do tego wiersza jest inna.
Anna 2022-09-05 20:44
Ja również znam inną melodię do tego pięknego wiersza. W dzieciństwie często śpiewała mi to moja babcia. I, moim zdaniem, melodia mojej babci była o niebo lepsza niż ta tutaj (bez urazy). Może dlatego, że wiersze Marii Konopnickiej są z natury takie ludowe, folklorystyczne, a tutaj melodia i wokal, moim zdaniem, niestety niezbyt pasują do stylu wiersza, jak i do tematyki. Za to melodia, której nauczyła mnie babcia jest taka prosta, wiejska.
M. G. J. 2022-12-25 15:26
Usunąć "Objaśnienia"!
Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby
 Wykonawcy: 
Posłuchaj sobie
80 rpm
⋯ ※ ⋯
Pathé
kat: № 300.
ze zbiorów:
Jerzy Adamski
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Dumka Janka (Żeleński, German)”
Etykiety płyt
Dzwony - pieśń (Niewiadomski, Konopnicka)
Kt: № 300.
kolekcja: Jerzy Adamski
Podobne teksty:
Dzwony - recytacja (Konopnicka) 9
Żołnierze 3
Dumka (Kratzer, Jabłoński) 2
Nad moją kołyską 2
Kołysanka (Schubert, Stępień) 2
Siwy konik we dworze 2
Najwyższe odznaczenie 2
Śnieg (Arezzo, Włast) 2