???
???
mazur
góralska melodia ludowa
???
???
walc
???
???
piosenka
???
???
kuplety
???
???
oberek
1933
rewia ”Rewia miłości”
tango sentymentalne
1854
dramat muzyczny ”Piękna kobieta”
pieśń żołnierska
???
???
pieśń ludowa
???
???
polka
1937
film ”Ty, co w Ostrej świecisz Bramie”
tango nastrojowe
???
???
pieśń ludowa