Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Piosenki z repertuaru Józefy Borowskiej
Śpiewane za granicą z największem powodzeniem w Momusie, w Mirażum w Bi-Ba-Bo Warszawie.
Na Konkursie Pieśniarek otrzymała I nagrodę w Krakowie i Warszawie.