Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Obwoluta Melodje z autografem Haliny Kowalewskiej
Obwoluta/koperta rklamowa na płytę szelakową z logo serii płyt Melodje z autografem Haliny Kowalewskiej zdobyty w 2017 roku przez Olivera K.
Z jego kolekcji.