???
???
scena ludowa
1927
rewia ”Czarno na białem”
foxtrot
1929
film ”Serce pieśniarza” (Say It With Songs)
foxtrot
1937
film ”Ty, co w Ostrej świecisz Bramie”
tango nastrojowe
???
piosenka komiczna