???
???
polka
???
???
polka
1938
film ”Królowa Przedmieścia”
polka
???
???
polka
???
???
polka nadwiślańska
???
???
polka
???
???
polka
???
???
polka