???
???
walc
1921
operetka ”Bajadera” (Die Bajadere)
foxtrot
???
???
kujawiak komiczny
1938
film ”Królowa Przedmieścia”
polka
1930
rewia ”Podróż naokoło świata”
tango
1936
tango andrusowskie, à la Wiech