???
???
walc
???
???
kujawiak komiczny
1938
film ”Królowa Przedmieścia”
polka
1930
rewia ”Podróż naokoło świata”
tango
???
???
polka
1936
tango andrusowskie, à la Wiech