«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Z dymem pożarów 1589 nuty

tytuł:

Z dymem pożarów

Chorał

gatunek:
pieśń, hymn narodowy
oryginał z:?
1847 roku
słowa:

Z dymem pożarów z kurzem krwi bratniej,
Do Ciebie Panie bije ten głos,
Skarga to straszna, jęk to ostatni,
Od takich modłów bieleje włos.
My już bez skargi nie znamy śpiewu,
Wieniec cierniowy wrósł w naszą skroń.
Wiecznie, jak pomnik Twojego gniewu,
Sterczy ku Tobie błagalna dłoń.

Ileż to razy Tyś nas nie smagał,
A my nie zmyci ze świeżych ran,
Znowu wołamy: — On się przebłagał,
Bo On nasz Ojciec, bo On nasz Pan!
I znów powstajemy w ufności szczersi,
A za Twą wolą zgniata nas wróg.
I śmiech nam rzuca, jak głaz na piersi:
— A gdzież ten Ojciec, a gdzież ten Bóg?

I patrzymy w niebo, czy z jego szczytu
Sto słońc nie spadnie wrogom na znak;
Cicho… i cicho pośród błękitu,
Jak dawniej buja swobodny ptak.
Owóż w zwątpienia strasznej rozterce,
Nim naszą wiarę ocucimy znów,
Bluźnią ci usta, choć płacze serce —
Sądź nas po sercu, nie według słów!

O, Panie, Panie! Ze zgrozą świata!
Okropne dzieje przyniósł nam czas:
Syn zabił ojca, brat zabił brata,
Mnóstwo Kainów jest pośród nas!
Ależ, o Panie, oni niewinni,
Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz,
Inni szatani byli tam czynni!
O, rękę karaj, nie ślepy miecz!

Patrz, my w nieszczęściu zawsze jednacy,
Na Twoje łono do Twoich gwiazd,
Modlitwą płyniem, jak senni ptacy,
Co lecą spocząć wśród własnych gniazd.
Osłoń nas, osłoń ojcowską dłonią,
Daj nam widzenie przyszłych Twych łask,
Niech kwiat męczeński uśpi nas wonią,
Niech nas męczeński otoczy blask!

I z archaniołem Twoim na czele
Pójdziemy potem na wielki bój
I na drgającym szatana ciele
Zatkniemy sztandar zwycięski Twój!
Zbłąkanym braciom otworzymy serca
Winę ich zmyje wolności chrzest;
W ten czas usłyszy podły bluźnierca
Odpowiedź naszą: — Bóg był i jest!


Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby

 Wykonawcy: 
 Chóry: 

Posłuchaj sobie

⋯ ※ ⋯
Columbia seria E
kat: E2711 mx: 43616
ze zbiorów:
jakej (archive.org)
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Boże, coś Polskę”
⋯ ※ ⋯
Syrena-Record
kat: 3004 mx: 18617
ze zbiorów:
Arthur Zimmerman
0:00
0:00
druga strona - YouTube:
„Jeszcze Polska nie zginęła”
⋯ ※ ⋯
Beka-Grand-Płyta
kat: 10643 mx: 10643
ze zbiorów:
Jurek Gogacz
0:00
0:00
Etykiety płyt
Z dymem pożarów
Kt: No. 10643.
Mx: 10643
kolekcja: Jurek Gogacz
 
Z dymem pożarów
Kt: E2711
Mx: 43616
Z dymem pożarów
Kt: № 6064.
Mx: 6061/6064
kolekcja: Jurek Gogacz
Z dymem pożarów
Kt: 27505 A
Mx: T66142 1A
kolekcja: Jurek Gogacz
Z dymem pożarów
Kt: 3653
Mx: 21650
 
Z dymem pożarów
Kt: 3004
Mx: 18617
kolekcja: Arthur Zimmerman
Podobne teksty:
Krakowiak Kościuszki 3
Pod twą obronę 3
Boże Ojcze (Troschel, ?) 3
Modlitwa za Polskę 3
Hymn młodzieży żeńskiej 2
Płyń, Wisełko! 2
Święty Boże 2
Rota 2
Nuty
Z dymem pożarów - chorał
muz. Józef Nikorowicz
sł. Kornel Ujejski
od Tadzia
Z dymem pożarów - chorał
muz. Józef Nikorowicz
sł. Kornel Ujejski
od Tadzia