1935
film ”Manewry miłosne”
marsz
1933
rewia ”Wszystko dla wszystkich”
walc rosyjski cygański
publikacja ”Dwie pieśni o panu prezydencie”
pieśń